ایمپلنت بلافاصله بعد از کشیدن

کشیدن و کاشت هم زمان در دو دندان خلفی فک بالا

امیر معین تقوی

امیر معین تقوی

جراح و دندانپزشک

جراح و دندانپزشک

بالا