معرفی دپارتمان مدیریت کسب و کار دندانپزشکی

چگونه در بازار رقابتی دندانپزشکی بهترین باشید؟
دپارتمان مدیریت کسب و کار دندانپزشکی هلدینگ 32نگین ( DBM ) در سه حوزه اموزش , پژوهش و اجرا با بهره گیری از توان تخصصی مدیران , مشاوران و اساتید بزرگ و مطرح کشوری در حوزه مدیریت مطب داری افزایش بهره وری کسب و کار شما را تضمین می کند.