کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی

کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی

زمان برگزاری : 23 الی 26 مهر 98

مکان برگزاری : مجتمع سپید مشهد

ظرفیت : 1000 نفر

تاریخ ثبت نام : این کنگره برگزار شده است .

قیمت:3,500,000 ریال


کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی مجتمع سپید 23 الی 26 مهر ماه 98کارگاه های آموزشی | Education workshops