کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی

کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی

زمان برگزاری : 23 الی 26 مهر 98

مکان برگزاری : مجتمع سپید مشهد

قیمت:3,500,000 ریال


کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی مجتمع سپید 23 الی 26 مهر ماه 98

کارگاه های آموزشی | Education workshops

زمان نام نویسی : 1398/04/27 - 1398/07/23

ظرفیت نام نویسی : 1000 نفر