کنگره اندودنتیست های خراسان

کنگره اندودنتیست های خراسان

زمان برگزاری : 15 الی 17 آبان 98

مکان برگزاری : هتل پارس مشهد

قیمت:100,000 ریال


کنگره اندودنتیست های خراسان هتل پارس مشهد 15 الی 17 آبان ماه 98

زمان نام نویسی : 1398/04/28 - 1398/08/14

ظرفیت نام نویسی : 300 نفر