جشن بزرگ شب یلدا انجمن های دندانپزشکی

جشن بزرگ شب یلدا انجمن های دندانپزشکی

زمان برگزاری : 30 آذر ماه 98

مکان برگزاری : متعاقبا اعلام میگردد

قیمت:20 ریال


جشن بزرگ شب یلدا انجمن های دندانپزشکی 30 آذر ماه 98 مکان : متعاقبا اعلام میگردد

زمان نام نویسی : 1398/04/27 - 1398/09/29

ظرفیت نام نویسی : 1000 نفر