تحولی نوین در امر یادگیری و رفع ایرادات دندانپزشکی کودکان با انجام کار عملی بر روی کودکان

تحولی نوین در امر یادگیری و رفع ایرادات دندانپزشکی کودکان با انجام کار عملی بر روی کودکان

زمان برگزاری : 1399/12/20

مکان برگزاری : هلدینگ 32نگین

ظرفیت : 1 نفر

تاریخ ثبت نام : این کنگره برگزار شده است .

قیمت:55,000,000 ریال


دکتر علی باقریان متخصص دندانپزشکی کودکان عضو هئیت مدیره و سرپرست کمیته علمی انجمن دندانپزشکی کودکان ایراندوره کاملا خصوصی  

ظرفیت هر دوره فقط 1 نفردرمان 3 دندان شیری بر روی کودکانانجام کار عملی در مطب دکترهمراه با تجهیزات و مواد موجود در مطب دکترمدت زمان دوره 4 ساعت در دو بازه 2 ساعته که با هماهنگی استاد در صبح روزهای زوج و عصر جمعه برگزار میشودزمان برگزاری جلسات با هماهنگی انجام میشودجهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 09151095125 - 09337802625 تماس حاصل فرمایید.